Jarní a letní příměstské tábory.

Příměstské týdenní pobyty jsou určeny především pro děti, které tráví jarní nebo letní prázdniny v Bohumíně. Zde se mohou bavit s kamarády, získat spoustu nových zážitků a nenudit se doma u televize či počítače. Příměstské tábory jsou určeny dětem od 6 let do 16 let.
Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání, vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli, předběžná rezervace pobytu.

V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Tzn. že pokud bude úhradu hradit třetí strana, není nutné uhradit zálohu, ale dodat co nejdříve objednávku na vystavení faktury.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte částku:

  • na příměstský dětský tábor v plné výši tábora na osobu do deseti pracovních dnů.

Úhradu lze provádět:

  • platebním příkazem na běžný účet DDM Bohumín: Poštovní spořitelna 0251970917/0300 
  • složenkou
  • bezhotovostně (platební kartou) - podatelna DDM
  • hotovostně - podatelna DDM

Teprve poté bude Vaše rezervace zařazena do registru a bude Vám zaslána závazná přihláška s ostatními táborovými dokumenty. V případě zrušení uhrazené závazné objednávky účtujeme poplatek dle storna podmínek. 

O děti je postaráno každý všední den od 9.00 do 16.00 hod (DDM přijímá děti už od 8:00, ale není pro ně do 9:00 zajištěn žádný program). Kapacita tábora je omezena (20 resp. 25 dětí), rozhoduje datum odevzdání přihlášky a úhrady poplatku za příměstský tábor. Děti mají zajištěn teplý oběd v některé z okolních restaurací a pitný režim.    
Součástí programu jsou dětmi oblíbené návštěvy bohumínského aquacentra a různé sportovní aktivity, takže již první den by měly mít děti s sebou nabaleny plavky a sportovní oblečení do tělocvičny.
V každém z turnusů, je pro děti připravená zajímavá exkurze, soutěž, aj. (vyzkoušení jízdy na psím spřežení, malá škola badmintonu, střelecká soutěž, bowling, adventure golf apod.) a každý je profilován na jiné aktivity.
Příměstské tábory můžete kombinovat s pobytovými tábory v Návsí www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/letni-tabory/

Jarní příměstský tábor

JPT SPORTOVNÍ: 
5. - 9. února 2018 
cena 1 200,- Kč 
max. počet dětí: 25

standardní celodenní program, vhodný pro děti od 6 let (bazén, tělocvična, učebny, PC, bowling, soutěže a hry)
kontakt: Vladimír Vyrobik, vyrobik.vladimir@ddmbohumin.cz, 605 149 346
kontakt: Jaroslav Kalous, kalous.jaroslav@ddmbohumin.cz, 775 931 119

Letní příměstské tábory

LPT SPORTOVNÍ: KAPACITA TÁBORA JIŽ PLNĚ OBSAZENA!!!
9. - 13. července 2018 
cena 1 200,- Kč 
max. počet dětí: 25
standardní celodenní program, vhodný pro děti od 6 do 15 let (bazén, tělocvična, učebny, PC, bowling, adventure golf, soutěže a hry)
kontakt: Vladimír Vyrobik, vyrobik.vladimir@ddmbohumin.cz, 605 149 346
kontakt: Jaroslav Kalous, kalous.jaroslav@ddmbohumin.cz, 775 931 119

LPT KERAMICKÝ: 
16. - 20. července 2018
cena 1 500,- Kč
max. počet dětí: 20
tvorba z hlíny, glazování, další rukodělné a letní rekreační aktivity, pro děti od 7 do 13 let
kontakt: Lýdie Balcárková, balcarkova.lydie@ddmbohumin.cz, 606 347 153

LPT ADRENALINOVÝ: KAPACITA TÁBORA JIŽ PLNĚ OBSAZENA!!!
20. - 24. srpna 2018
cena 1 500,- Kč
max. počet dětí: 40 (účastníci jsou rozděleni do dvou skupin)
adrenalinový celodenní program, pro děti od 8 do 15let (sjezd Odry, slaňování, horolezecká stěna, laser game, soutěže a hry)
kontakt: Vladimír Vyrobik, vyrobik.vladimir@ddmbohumin.cz, 605 149 346
kontakt: Jaroslav Kalous, kalous.jaroslav@ddmbohumin.cz, 775 931 119

Přihlásit se můžete na https://ddmbohumin.iddm.cz
Rezervaci lze provést v rezervačním formuláři níže.
POZOR! Kapacita přihlášek je omezena.
V ceně táborů je návštěva aquacentra, doprava, vstupné, oběd, pojištění.

 

Ke stažení:
Rezervace, podmínky úhrady, slevy a storno


Soubory ke stažení:

Přihláška na tábor

Tábor
Táborník


Zákonný zástupceProhlašuji na základě lékařského posouzení zdravotního stavu, že můj syn / dcera / svěřená osoba je způsobilý - způsobilá absolvovat táborové aktivity a fyzickou zátěž bez nebezpečí poškození zdravotního stavu.

* Všechny položky jsou povinné.


Kalendář
Duben 2018
Copyright 2012 - 2018  |  Dům dětí a mládeže Bohumín