Jarní tábory na naší TZ v Návsí u Jablunkova.

Jarní tábor v Návsí

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu.

V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Tz. že pokud bude úhradu hradit třetí strana, není nutné uhradit zálohu, ale dodat co nejdříve objednávku na vystavení faktury.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte částku:

  • na jarní pobytový dětský tábor ve výši 1.500,- Kč na osobu do deseti pracovních dnů.

Úhradu lze provádět:

  • platebním příkazem na běžný účet DDM Bohumín: Poštovní spořitelna 0251970917/0300
  • složenkou
  • bezhotovostně (platební kartou) - podatelna DDM
  • hotovostně - podatelna DDM

Teprve poté bude Vaše rezervace zařazena do registru a bude Vám zaslána závazná přihláška s ostatními táborovými dokumenty.

V případě zrušení uhrazené závazné objednávky účtujeme poplatek dle storna podmínek. 

Prostudujte si prosím pečlivě podmínky úhrady a storno poplatky, které Vám přijdou v potvrzovacím e-mailu, abychom předešli případným nesrovnalostem.

Tábor je určen dětem od 7 do 17 let. Základní   a do značné míry samostatnou jednotkou táborové struktury je oddíl.   Oddíly bývají obvykle dva, jsou přibližně stejně velké, nejčastěji po deseti   až dvanácti dětech. Oddíly jsou smíšené věkově z důvodů celotáborové hry,   aby byly stejně silné.
U každého oddílu je jeden plnoletý vedoucí, který zodpovídá za   veškerou oddílovou činnost, kázeň a bezpečnost svěřených dětí. V praxi to   znamená, že každý oddíl má, vyjma celotáborové hry, samostatný, svým vedoucím   předem připravený program. 
Pobyty dětí jsou vyplněny celotáborovou hrou a spoustou zajímavých her se   zaměřením na orientaci v terénu a tábornické dovednosti, soutěžemi, dobrodružstvím,   výlety do okolí. Při celotáborové hře spolu zápolí v hrách a soutěžích   připravených hlavním vedoucím. Celotáborové hry mají společné téma, které je   zároveň mottem celého tábora. Oddílová činnost a celotáborovka jsou kostrou   táborového programu i jeho organizační struktury. Kromě nich se na táboře   samozřejmě organizují ještě další společné akce. Program připravujeme i ve   variantě pro případ horšího počasí. Společným rysem všech táborových programů je snaha o maximální pestrost. I přes velké množství celotáborových akcí je v   programu dostatek prostoru i pro činnost oddílových akcí.

Děti se učí na táboře reagovat na změnu prostředí. Učí se hledat nové   autority, nové kamarády a své místo v neznámém kolektivu. V neposlední   řadě se učí též správným společenským kontaktům. Vše (mnohdy poprvé)   bez ochranných křídel svých rodičů. Už jen toto je pro děti důležitá   zkušenost a pro mnoho z nich, především těch mladších i silný zážitek. Právě   výchovou k samostatnosti je mimo jiné motivována táborová činnost. Děti ani   neženeme na hranici jejich fyzických a psychických možností, ani je   nenecháváme celý den „válet“ na pokoji. Snažíme se, aby jejich táborový   program byl pestrý, vyvážený a zajímavý.


Soubory ke stažení:

Přihláška na tábor

V této kategorii se zatím nenachází žádny tábor, na který by se bylo možno přihlásit.


Kalendář
Duben 2018
Copyright 2012 - 2018  |  Dům dětí a mládeže Bohumín