Rezervace táborů pro rok 2018 už od 6. listopadu :-)

Od 6. listopadu si můžete rezervovat místa na všechny naše tábory v roce 2018.

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu.

V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Tz. že pokud bude úhradu hradit třetí strana, není nutné uhradit zálohu, ale dodat co nejdříve objednávku na vystavení faktury.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte částku:

  • na pobytový dětský tábor ve výši 1 500,- Kč na osobu do deseti pracovních dnů.
  • na příměstský dětský tábor v plné výši tábora na osobu do deseti pracovních dnů.

Úhradu lze provádět:

  • platebním příkazem na běžný účet DDM Bohumín: Poštovní spořitelna 0251970917/0300
  • složenkou
  • bezhotovostně (platební kartou) - podatelna DDM
  • hotovostně - podatelna DDM

Teprve poté bude Vaše rezervace zařazena do registru a bude Vám zaslána závazná přihláška s ostatními táborovými dokumenty.

V případě zrušení uhrazené závazné objednávky účtujeme poplatek dle storna podmínek. 


Termíny našich táborů v roce 2018

05.02. - 09.02. jarní příměstský 

01.07. - 10.07. letní v Návsí "Ať žijí duchové!" 
12.07. - 25.07. letní v Návsí "Šmoulové: Zapomenutá vesnice" - KAPACITA TÁBORA JIŽ PLNĚ OBSAZENA!!!
11.08. - 22.08. letní v Návsí "Šmoulové: Zapomenutá vesnice"

09.07. - 13.07. letní příměstský - sportovní 
16.07. - 20.07. letní příměstský - keramický 
20.08. - 24.08. letní příměstský - adrenalinový 


on-line rezervace - jarní tábor:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/jarni-tabor/

on-line rezervace - příměstské tábory:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/primestske-tabory/

on-line rezervace - pobytové letní tábory v Návsí:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/letni-tabory/

ke stazeni:
Rezervace, podmínky úhrady, slevy a storno


Soubory ke stažení:


Kalendář
Duben 2018
Copyright 2012 - 2018  |  Dům dětí a mládeže Bohumín