Rezervace táborů pro rok 2024 od 14. listopadu!

Od 14. listopadu si můžete rezervovat místa na naše tábory, které budeme pořádat v roce 2024 (platnost Vaší rezervace bude potvrzena našimi zaměstnanci po vyplnění a odeslání přihlášky, platba bude realizována až od ledna 2024)


Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu.

V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Tzn. že pokud bude úhradu hradit třetí strana, není nutné uhradit zálohu, ale dodat co nejdříve objednávku na vystavení faktury.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte:

  • zálohu na pobytový dětský tábor ve výši 2 000,- Kč v období 01-02/2024 (doplatek nejpozději do 05/2024), příp. uhraďte rovnou částku celou
  • na příměstský dětský tábor platbu v plné výši, opět v období 01-02/2024

Úhradu lze provádět:

  • platebním příkazem na běžný účet DDM Bohumín: 251970917/0300 (ČSOB)
  • bezhotovostně (platební kartou) - podatelna DDM

Teprve poté bude Vaše rezervace zařazena do registru a bude Vám zaslána závazná přihláška s ostatními táborovými dokumenty. V případě zrušení uhrazené závazné objednávky účtujeme poplatek dle storno podmínek. 

Stravování

Stravování na táborech probíhá formou plné penze 5x denně a zahrnuje snídani, oběd, večeři, dvě svačiny a pitný režim po celý den (voda, čaj aj.). Celodenní strava je pečlivě připravována a vychází z našich mnohaletých zkušeností a potřeb účastníků. Plně respektujeme zásady a doporučení zdravého jídelníčku, na základě doporučení MZ ČR. Tábory jsou nahlášeny a kontrolovány příslušnou KHS.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů nejsme schopni přijmout k pobytu na letní tábor dítě se specifickou dietou, omezeným stravovacím režimem nebo jinými speciálními požadavky (např. diabetická, vegetariánská, bezmléčná nebo bezlepková dieta apod.).
V případě jakýchkoliv stravovacích omezení Vašeho dítěte, se před přihlášením informujte u hlavního vedoucího táboru, na naše aktuální možnosti. Děkujeme.


Termíny našich táborů v roce 2024

05.02. - 09.02. jarní příměstský TANEČNÍ
05.02. - 09.02. jarní příměstský DOBRODRUŽNÝ

30.06. - 09.07. letní pobytový v TZ Návsí "CK FONTÁNA I." (10 denní tábor) 
13.07. - 24.07. letní pobytový v TZ Návsí "NA INDIÁNSKÉ STEZCE" (12 denní tábor)
27.07. - 03.08. letní pobytový v TZ Návsí "CK FONTÁNA II." (8 denní tábor)
06.08. - 17.08. letní pobytový v TZ Návsí "INDIÁNSKÉ LÉTO NA DIVOKÉM ZÁPADĚ" (12 denní tábor)


01.07. - 05.07. letní příměstský - JEZDECKÝ I.
08.07. - 12.07. letní příměstský - SPORTOVNÍ I. 
08.07. - 12.07. letní příměstský - ROBOTIKA

15.07. - 19.07. letní příměstský - ADRENALINOVÝ
15.07. - 19.07. letní příměstský - KERAMIKA
29.07. - 02.08. letní příměstský - PŘÍRODOVĚDNÝ
12.08. - 16.08. letní příměstský - TANEČNÍ
05.08. - 09.08. letní příměstský - RYBÁŘSKÝ
12.08. - 16.08. letní příměstský - BADMINTONOVÝ

19.08. - 23.08. letní příměstský - SPORTOVNÍ II.
26.08. - 30.08. letní příměstský - JEZDECKÝ II. 

on-line rezervace - příměstské tábory:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/primestske-tabory/

on-line rezervace - pobytové letní tábory v Návsí:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/letni-tabory/


Partnerské zimní a letní tábory 2024
Více informací a přihlášky na: http://taboryvbeskydech.cz/dokumenty.html


ke stazeni:
Rezervace, podmínky úhrady, slevy a storno

Vybrané kroužky

Florbal - přípravka

Florbal - přípravka

Termín:
úterý 16:00 - 17:30, SH Bospor
čtvrtek 17:30 - 19:00, SH Bospor
děti 5-8 let

Zápisné:
250,- Kč/měsíc

Taneční soubor Kates Teeny

Taneční soubor Kates Teeny

Termín:
úterý 15:00 - 16:30 hod.
čtvrtek 15:00 - 16:30 hod.

začínáme: úterý 19. 9. 2023

Zápisné:
250,- Kč / měsíc

Voltiž - cvičení na koni

Voltiž - cvičení na koni

Termín:
pondělí 15:30-18:00 hod, Jízdárna St. Bohumín
středa 16:30-18:00 hod, taneční sál DDM

Zápisné:
300 Kč/měsíc

PARLAMENT MLÁDEŽE BOHUMÍNSKA

PARLAMENT MLÁDEŽE BOHUMÍNSKA

Termín:
PONDĚLÍ 16:00-18:00 hod, první schůzka pondělí 9.10.2023 v DDM Bohumín

Zápisné:
50 Kč/šk.rok

Copyright 2012 - 2024  |  Dům dětí a mládeže Bohumín | Prohlášení přístupnosti