Rezervace táborů pro rok 2020 už od 4. listopadu :-)

Od 4. listopadu si můžete rezervovat místa na všechny naše tábory v roce 2020 :-)

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu.

V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Tzn. že pokud bude úhradu hradit třetí strana, není nutné uhradit zálohu, ale dodat co nejdříve objednávku na vystavení faktury.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte částku:

  • na pobytový dětský tábor ve výši 1 500,- Kč na osobu do deseti pracovních dnů.
  • na příměstský dětský tábor v plné výši tábora na osobu do deseti pracovních dnů.

Úhradu lze provádět:

  • platebním příkazem na běžný účet DDM Bohumín: Poštovní spořitelna 0251970917/0300
  • složenkou
  • bezhotovostně (platební kartou) - podatelna DDM
  • hotovostně - podatelna DDM

Teprve poté bude Vaše rezervace zařazena do registru a bude Vám zaslána závazná přihláška s ostatními táborovými dokumenty. V případě zrušení uhrazené závazné objednávky účtujeme poplatek dle storna podmínek. 

Zbylá volná místa na táborech v roce 2019 najdete zde pobytove-tabory

Termíny našich táborů v roce 2020

xx.02. - 15.02. jarní příměstský 

xx.06. - 09.07. letní v Návsí "??" 
xx.07. - 22.07. letní v Návsí "??" 
xx.08. - 21.08. letní v Návsí "??"
xx.08. - 28.08. letní v Návsí "??"

xx.07. - 05.07. letní příměstský - sportovní
xx.07. - 05.07. letní příměstský - fotbalový 

xx.07. - 19.07. letní příměstský - keramický 
xx.08. - 23.08. letní příměstský - adrenalinový
xx.08. - 23.08. letní příměstský - fotbalový
xx.08. - 09.08. letní příměstský - taneční  


on-line rezervace - příměstské tábory:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/primestske-tabory/

on-line rezervace - pobytové letní tábory v Návsí:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/letni-tabory/


Zimní tábory 2020

Připravujeme...
Více informací a přihlášky na: http://taboryvbeskydech.cz/dokumenty.html


ke stazeni:
Rezervace, podmínky úhrady, slevy a storno


Soubory ke stažení:


Kalendář
Duben 2019
Copyright 2012 - 2019  |  Dům dětí a mládeže Bohumín