Rezervace táborů pro rok 2023 od 14. listopadu!

Od 14. listopadu si můžete rezervovat místa na naše tábory, které budeme pořádat v roce 2023.


Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu.

V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Tzn. že pokud bude úhradu hradit třetí strana, není nutné uhradit zálohu, ale dodat co nejdříve objednávku na vystavení faktury.

Po obdržení potvrzovacího e-mailu s určeným variabilním symbolem uhraďte částku:

  • na pobytový dětský tábor ve výši 1. 500,- Kč na osobu do deseti pracovních dnů.
  • na příměstský dětský tábor v plné výši tábora na osobu do deseti pracovních dnů.

Úhradu lze provádět:

  • platebním příkazem na běžný účet DDM Bohumín: Poštovní spořitelna 0251970917/0300
  • bezhotovostně (platební kartou) - podatelna DDM

Teprve poté bude Vaše rezervace zařazena do registru a bude Vám zaslána závazná přihláška s ostatními táborovými dokumenty. V případě zrušení uhrazené závazné objednávky účtujeme poplatek dle storna podmínek. 

Stravování

Stravování na táborech probíhá formou plné penze 5x denně a zahrnuje snídani, oběd, večeři, dvě svačiny a pitný režim po celý den (voda, čaj aj.). Celodenní strava je pečlivě připravována a vychází z našich mnohaletých zkušeností a potřeb účastníků. Plně respektujeme zásady a doporučení zdravého jídelníčku, na základě doporučení MZ ČR. Tábory jsou nahlášeny a kontrolovány příslušnou KHS.

 

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů, nejsme schopni přijmout k pobytu na letní tábor dítě se specifickou dietou, omezeným stravovacím režimem nebo jinými speciálními požadavky (např. diabetická, vegetariánská, bezmléčná nebo bezlepková dieta apod.). V případě jakýchkoliv stravovacích omezení Vašeho dítěte, se před přihlášením informujte u hlavního vedoucího táboru, na naše aktuální možnosti. Děkujeme.


Termíny našich táborů v roce 2023

13.03. - 17.03. jarní příměstský - 5 denní tábor - Badmintonový

01.07. - 08.07. letní v Návsí "Harry Potter" - 8 denní tábor 
10.07. - 21.07. letní v Návsí "Piráti z Karibiku" - 12 denní tábor
23.07. - 30.07. letní v Návsí "Harry Potter" - 8 denní tábor  
02.08. - 13.08. letní v Návsí "Piráti z Karibiku" - 12 denní tábor 
16.08. - 23.08. letní v Návsí "Madagaskar" - 8 denní tábor 

10.07. - 14.07. letní příměstský - sportovní I. 
17.07. - 21.07. letní příměstský - umělecký
se zaměřením na práci s keramikou

17.07. - 21.07. letní příměstský - adrenalinový 

31.07. - 04.08. letní příměstský - taneční
31.07. - 04.08. letní příměstský - rybářský
se zaměřením na rybolovnou techniku
24.07. - 28.07. letní příměstský - jezdecký (jízdárna ve Starém Bohumíně) 

14.08. - 18.08. letní příměstský - sportovní II. 
21.08. - 25.08. letní příměstský - sportovní III. 

28.08. - 01.09. letní příměstský - přírodovědný

on-line rezervace - příměstské tábory:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/primestske-tabory/

on-line rezervace - pobytové letní tábory v Návsí:
www.ddmbohumin.cz/cz/tabory/letni-tabory/


Partnerské zimní a letní tábory 2023
Více informací a přihlášky na: http://taboryvbeskydech.cz/dokumenty.html


ke stazeni:
Rezervace, podmínky úhrady, slevy a storno

Vybrané kroužky

Florbal - přípravka

Florbal - přípravka

Termín:
úterý 16:45 - 18:00, SH Bospor
čtvrtek 16:45 - 18:00, SH Bospor
děti 5-8 let

Zápisné:
250,- Kč / měsíc

Digitální video

Termín:
pondělí 16:00 - 17:30 hod.

Zápisné:
250,- Kč / měsíc

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Termín:
pro děti od 10 let
úterý 15:30-17:00 hod.

Zápisné:
200,- Kč / měsíc

Taneční soubor Kates Teeny

Taneční soubor Kates Teeny

Termín:
Datum zahájení 15. 09. 2022
2x týdně - Taneční sál DDM Bohumín
Úterý 15:00 - 17:00 hod.
Pátek 15:00 - 17:00 hod.

Zápisné:
2 500,- Kč/rok

Copyright 2012 - 2023  |  Dům dětí a mládeže Bohumín | Prohlášení přístupnosti