Flétnička pokročilí

Flétnička pokročilí

Termín:
středa 12:00 - 13:00 hod. - mírně pokročilí
středa 13:00 - 14:00 hod. - pokročilí

Zápisné:
100,- Kč / měsíc

Info:

lektor: Mgr. Pavlína Kováčiková, 605 482 159
místo: ZŠ Skřečoň
začínáme: středa 3.10.2018


věk 7-12 let


Kroužek je určen pouze pro děti ze Základní školy Skřečoň!!!


popis:
správné držení flétny
pěstování návyku správného dýchání
postupné osvojování techniky hry - nasazení a ukončení tónu
vnímání rozdílnosti délek not
pěstování smyslu pro rytmus
osvojování si tónů g1 - d2
osvojení si 2 - 3 písní spolu s učitelem ( sólově )
získávání dovednosti rozvíjet hud. motiv - hud. dialog
přivykání hře s doprovodem klavíru
výbava: vlastní flétna

Vstup do klientské zóny

VSTUP

Zpět na seznam kroužků


Kalendář
Duben 2019
Copyright 2012 - 2019  |  Dům dětí a mládeže Bohumín