Odpovědi na nejčastější dotazy k otevření

10. 05. 2021
Odpovědi na nejčastější dotazy k otevření

Od pondělí 10. května je možné otevřít domy dětí, ale jsou s tím spojená některá omezení. Situace se navíc stále vyvíjí, takže jiná byla situace první den, aktualizovaná je k 17.5. a další změnu očekáváme od dvacátéhočtvrtého...

AKTUALIZOVÁNO 17. května, 10:00:
Je možná činnost uvnitř v budově nebo v tělocvičně?

Ano, je povolena skupina 9+1 s tím, že pracují ve dvojici a musí mít min. prostor 15m2, respirátor není nutný. Nesmí se používat šatny a sprchy. Organizaci tréninků řeší jednotliví vedoucí, proto se řádně včas nahlaste nebo omluvte, děkujeme.

Je možná činnost venku?
Ano, je povolena skupina 19+1, aktivita ve dvojici, min. prostor 15m2, respirátor není nutný. Nesmí se používat šatny a sprchy. Organizaci tréninků řeší jednotliví vedoucí, proto se řádně včas nahlaste nebo omluvte, děkujeme.

Jak je to s testy?
Je nutné přinést ´Čestné prohlášení´, které deklaruje, že proběhl test v rámci školy, antigenní nebo PCR test, očkování, příp. tzv. samotest a výsledek není starší 72 hodin.

Jak je to s testem u dětí do 6 let?
Pro tuto věkovou skupinu není test požadován.

Jsou testováni zaměstnanci DDM a externí vedoucí?
Všichni stálí zaměstnanci DDM jsou po očkování. Externí vedoucí jsou testováni v zaměstnání nebo škole, příp. se pravidelně testují v DDM (samotest Realy Tech).

Proběhne letní táborová činnost?
Ano, vše se připravuje, ale zatím ještě nevíme, s jakým typem testu bude možný nástup.

Do kdy budou kroužky probíhat?
Pokud se situace nezmění, chceme pravidelnou činnost udržet do 25. června.

Budou znova otevřeny všechny kroužky?
Bohužel ne, u některých to již z různých důvodů nedává smysl. Aktuální informace získáte u vedoucích oddělení a zú a byly Vám zaslány také e-mailem (sms, skupiny WhatsApp apod.). Tam, kde už činnost zahájena nebude, začal proces vracení zápisného do kroužku (od 17.5.).

Kdy a jak se bude vracet zápisné za školní rok 2020-2021? Lze platbu převést?
Jakmile budeme vědět, kolik činnosti zvládneme, příp. nahradíme, bude upraven předpis a platba v adekvátní výši vrácena (předpoklad je červen/červenec). Platbu Vám musíme vrátit podle novely zákona č. 74/2005 Sb. z roku 2020.

Je možné ubytování na TZ v Návsí?
Ne, ale situace to zřejmě umožní od 24.5.

Kdy bude možné se přihlásit do kroužků pro šk. rok 2021-2022?
Přihlašovací systém bude otevřen nejpozději 1. srpna.

Zpět na aktualityDiskuze


Vybrané kroužky

Šikovná ručka v Beníku

Šikovná ručka v Beníku

Termín:
úterý 16:45 - 18:45 hod.

Zápisné:
150,- Kč / měsíc

Šachy Pianeta

Termín:
pátek 14:00 - 15:00 hod.

Zápisné:
tento kroužek je pro děti zdarma v rámci projektu „Šachy do škol“

Malý chovatel

Malý chovatel

Termín:
ÚT 15:00-17:00 hod, max. 10 dětí ve skupině s odborným dozorem

Zápisné:
1.500 Kč/ šk. rok

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Termín:
pro děti od 10 let
ÚVODNÍ SCHŮZKA - úterý 5.října 2021
úterý 15:30-17:00 hod.

Zápisné:
200,- Kč / měsíc

Copyright 2012 - 2021  |  Dům dětí a mládeže Bohumín | Prohlášení přístupnosti